Proč studovat u nás?
  • Individuální přístup k žákům
  • Přátelská atmosféra
  • Stravování přímo v budově
  • Dobré dopravní spojení
  • Technické vybavení školy
  • Sportovní a kulturní akce

Dokumenty ke stažení - žáci

Žádost o stejnopis vysvědčení word
Žádost o informace – GDPR word
Žádost o uvolnění z TV word
Žádost o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikovanou zkouškou z CJ word
Žádost o uvolnění z vyučování word
Žádost o uvolnění v průběhu vyučování – propustka word
Žádost o opakování ročníku word
Smlouva o odborné praxi word
Protokol pro odbornou praxi word
Protokol pro odbornou praxi 2020 (pdf) word
Školní vzdělávací program 2021 pdf
Školní vzdělávací program 2018 pdf
Soupis studijní literatury pro předměty dle ŠVP pdf
Soupis literárních děl, požadovaných pro výběr k maturitní zkoušce pdf