Informace k přijímacímu řízení

Ve školním roce 2022/23 otevíráme v prvním ročníku 2 třídy pro 50 žáků oboru Ekonomika a podnikání 63-41-M/01.

Přijímací zkoušky jsou jednotné z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Konají se 12.  a 13. 4. 2022 v souladu s vyhláškou MŠMT. Variantu školní přijímací zkoušky škola nepřipravuje. Žáci budou přijati podle pořadí na základě výsledků přijímacích zkoušek a studijních výsledků.

Termín podání přihlášky: do 1. 3. 2022

Přijďte a přesvědčte se o naší připravenosti zajistit Vám kvalitní přípravu pro Váš budoucí profesní život nebo Vaše vysokoškolská studia v moderní škole s nadstandardním vybavením!

Návštěvy školy lze dohodnout také individuálně telefonicky s vedením školy.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
Kriteria přijímacího řízení word
Výsledky přijímacího řízení word
JPZ nahlížení do spisu word