Proč studovat u nás?
  • Individuální přístup k žákům
  • Přátelská atmosféra
  • Stravování přímo v budově
  • Dobré dopravní spojení
  • Technické vybavení školy
  • Sportovní a kulturní akce

Informace k přijímacímu řízení

Ve školním roce 2024/25 otevíráme v prvním ročníku 1 třídu pro 32 žáků oboru Ekonomika a podnikání 63-41-M/01.

Přijímací zkoušky jsou jednotné z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Konají se 12.  a 15. 4. 2024 v souladu s vyhláškou MŠMT. Variantu školní přijímací zkoušky škola nepřipravuje. Žáci budou přijati podle pořadí na základě výsledků přijímacích zkoušek a studijních výsledků.

Termín podání přihlášky: do 20. 2. 2024 (!)

Přijďte a přesvědčte se o naší připravenosti zajistit Vám kvalitní přípravu pro Váš budoucí profesní život nebo Vaše vysokoškolská studia v moderní škole s nadstandardním vybavením!

Návštěvy školy lze dohodnout také individuálně telefonicky s vedením školy.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
Kritéria přijímacího řízení word
Výsledky přijímacího řízení – přijatí uchazeči   word
Výsledky přijímacího řízení – uchazeči nepřijatí   word
Výsledky přijímacího řízení – uchazeči, kteří nesplnili kritéria PZk   word
Přihláška ke studiu na střední škole word