Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s.r.o.

Adresa:

K Milíčovu 674/2
149 00 Praha 4 – Háje

Kontakt:

tel. recepce (omluvy žáků): 776 653 494

tel./fax vedení školy: 272 653 762

mobil: ředitelka školy: 608 426 706

zřizovatel a ekonom: 604 621 396, tel. večer: 272 937 054

e-mail: skola@podnikakademie.cz

Otevírací hodiny:

  • Pondělí - pátek 7:30 - 14:30
  • Sobota - neděle zavřeno

Zřizovatelé školy:

Doc. Ing. Zahradník Jaroslav, CSc.
Mgr. Zahradníková Vlasta
Mgr. Horáková Kateřina, Ph.D.

IČ školy: 25604325
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54107.
Datum zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 1992
Rezortní identifikátor právnické osoby: 600005356

Vedení školy:

Kateřina Horáková, Mgr., Ph.D
Ředitelka školy
Petr Žemlička, Ing.
Správce sítě
Jindřich Hrbáček, Mgr.
Zástupce ředitelky školy
Jiří Kuneš, Mgr.
Preventista
Jitka Mikulášková, Ing.
Výchovná poradkyně

Učitelský sbor:

Škola má stabilní kvalifikovaný učitelský sbor. Pedagogičtí pracovníci vytvářejí pro žáky příjemné pracovní prostředí.

Bejšovcová Irena, Mgr.
Bungová Milada,Mgr.
Černá Šárka, Mgr.
Hawigerová Eva, Mgr.
Heřtová Eva, Ing.
Chvátalová Nataša, Ing.
Kuneš Jiří, Mgr.
Maříková Daniela, Mgr.
Mišalková Andrea, Ing.
Tikalová Jana, Mgr.
Vavřinová Soňa, Mgr.