Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s.r.o.

Adresa:

K Milíčovu 674/2
149 00 Praha 4 – Háje

Kontakt:

tel. recepce (omluvy žáků): 272 940 932 nebo 776 653 494

mobil: ředitelka školy: 608 426 706

zřizovatel a ekonom: 604 621 396, tel. večer: 272 937 054

e-mail: skola@podnikakademie.cz

datová schránka: bp445wu

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.: 65922399/0800

Otevírací hodiny:

Zřizovatelé školy:

Doc. Ing. Zahradník Jaroslav, CSc.
Mgr. Zahradníková Vlasta
Mgr. Horáková Kateřina, Ph.D.

IČ školy: 25604325
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54107.
Datum zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 1992
Rezortní identifikátor právnické osoby: 600005356

Vedení školy:

Kateřina Horáková, Mgr., Ph.D
Ředitelka školy, jednatelka společnosti
Jaroslav Zahradník, Doc. Ing., CSc.
Ekonom školy, jednatel společnosti
Jindřich Hrbáček, Mgr.
Zástupce ředitelky školy

Učitelský sbor:

Škola má stabilní kvalifikovaný učitelský sbor. Pedagogičtí pracovníci vytvářejí pro žáky příjemné pracovní prostředí.

Bejšovcová Irena, Mgr.
Bungová Milada,Mgr.
Žemlička Petr, Ing., správce sítě
Hawigerová Eva, Mgr.
Heřtová Eva, Ing.
Chvátalová Nataša, Ing.
Kuneš Jiří, Mgr.,
metodik prevence
Kenická Irena, Mgr., Ing.
Mikulášová Jitka, Ing.,
výchovná poradkyně
Mišalková Andrea, Ing.
Vavřinová Soňa, Mgr.
Singrová Radka, Mgr.