O škole

Škola se nachází v blízkosti konečné stanice metra Háje, v příjemném a klidném prostředí na okraji Milíčovského lesa. Tato rozsáhlá přírodní rezervace zajišťuje vynikající zdravé a estetické prostředí. Budova školy byla rekonstruovaná. Vybavení školy je neustále průběžně modernizováno. V areálu školy jsou situovány tělocvičny, školní hřiště a jídelna.

Tradice školy

Škola zahájila výuku 1. 9. 1992 a má se zajišťováním vzdělání v oblasti českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, informatiky a ekonomiky dlouholetou tradici.

Vybavení školy

Budova školy je klasická školní budova. Ve škole je kromě kmenových učeben jazyková učebna, počítačová učebna, multimediální studovna a knihovna. Třídy jsou vybaveny novým výškově nastavitelným nábytkem, který odpovídá normám EU. Všechny kabinety vyučujících jsou vybaveny novým nábytkem.

Vchod do školy

Přístup do budovy je zajištěn čipovým systémem.

Třída

Počítačová učebna

Výpočetní techniku využívá škola ve výuce od svého vzniku, a tudíž má v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Tomu odpovídá i současné nadstandardní vybavení technikou ICT srovnatelné s evropskou úrovní. Škola byla po provedené rekonstrukci nově vybavena moderní technikou.

K dispozici je:

 • 70 počítačů s 24“ LCD monitory a 32 notebooků HP s nabíjecí stanicí
 • 7 interaktivních tabulí
 • 7 dataprojektorů

Každá z učeben školy je vybavena vlastním řídicím počítačem, datovým projektorem a interaktivní tabulí.

Tím jsou všechny naše učebny plnohodnotným multimediálním centrem výuky a vzdělávání!

Během studia pracuje každý student samostatně na počítači v operačním systému Windows 10 se softwarem Microsoft Office 2016,(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), MS Teams a Office 365 pro výuku online, případně dalším specializovaným softwarem jako např. Microsoft SharePoint nebo Microsoft Project. Všechny počítačové učebny jsou vybaveny programem Vision, který vytváří audiovizuální didaktickou síť, což představuje vynikající učební pomůcku. Do sítě jsou zapojeny i tři laserové barevné tiskárny s oboustranným tiskem, na nichž si studenti tisknou svoje práce.

Žáci mají obdobné počítače k dispozici i ve studovně. Všechny počítače jsou připojeny k internetu po dobu provozu školy.

Veškerá technika slouží ke zvýšení úrovně znalostí a vědomostí žáků a jejich praktických znalostí. Účelem je připravit žáky ke zdárnému ukončení studia na střední škole, k úspěšnému vstupu na vysokou školu nebo na dobré uplatnění v podnikání nebo zaměstnání.

Aktivity školy

 • Kulturní a sportovní akce
 • Sportovně turistické a lyžařské kurzy
 • Sportovní soutěže
 • Zahraniční zájezdy
 • Exkurze a praxe v podnicích
 • Spolupráce s vysokými školami a podnikatelskými subjekty
 • Spolupráce s autoškolou (přináší výhodné podmínky pro žáky školy)

Sportovní kurzy a soutěže

Kulturní akce a plesy

Sportovní akce a soutěže

Školní jídelna

Školní jídelna se nachází v budově školy, žáci mají možnost si volit z nabídky dvou hlavních jídel. Oběd se vydává prostřednictvím čipů, záloha na čip je 130,- Kč.

Školné

Od školního roku 2022/23 je 22 000 Kč/rok ve dvou splátkách:

 1. 11 000,- do 15. 9.  (při podpisu nové smlouvy se 1. splátka platí ihned)
 2. 11 000,- do 15. 2.

Proč studovat na Podnikatelské akademii?

Individuální přístup k žákům

Naši zkušení pedagogové mají vstřícný a přátelský přístup k žákům. Rádi poradí a pomohou se zvládáním učiva v průběhu celého studia. Jsme rádi, když žáci využívají konzultační hodiny vyučujících.

Přátelská atmosféra

Jsme soukromá škola rodinného typu, kde se všichni žáci od 1. až do 4. ročníku znají. Budujeme mezi sebou příjemné prostředí tak, aby žáci naši školu rádi navštěvovali.

Stravování přímo v budově

V přízemí budovy školy je školní jídelna, žáci mají možnost výběru ze dvou jídel, přihlašování a odhlašování prostřednictvím elektronické komunikace.

Dobré dopravní spojení

Klasická školní budova se nachází nedaleko konečné stanice metra Háje na trase C. Od stanice metra mohou jít žáci pěšky, nebo mohou využít autobusy linek 125,136,154,170,175,183,213,226,227,240 a vystoupit na zastávce Horčičkova.

Technické vybavení školy

Žáci mají k dispozici pro výuku i vlastní přípravu nejnovější technické vybavení, včetně rychlého připojení k internetu, naprostou samozřejmostí je i vysokorychlostní WiFi.

Sportovní a kulturní akce

V průběhu studia se naši žáci účastní sportovních soutěží, navštěvují divadelní představení, některé společenské akce, kde se mohou setkat s politiky a podnikateli, přednášky, výstavy, besedy a s oblibou jezdí na adaptační a sportovní kurzy.