Organizace školního roku 2021/2022

První pololetí: 1. 9. 2021 (středa) až 31. 1. 2022 (pondělí)
Druhé pololetí: 1. 2. 2022 (úterý) až 30. 6. 2022 (čtvrtek)
Den otevřených dveří : 2. 11. 2021, 2. 12. 2021, 6. 1. 2022, 20. 1. 2022, 1. 2. 2022  vždy od 16.00 hodin.
Opr. a náhr. termín maturitní zkoušky: didaktické testy 1. 9. – 2. 9. 2021
  praktická zkouška 10. 9. 2021 (pátek)
  ústní zkoušky 13. 9. 2021 (pondělí)
Přihlašování žáků k maturitní zkoušce: do 1. 12. 2021
Praktická maturitní zkouška: 28. a 29. 4. 2022
Didaktické testy: Dle nařízení vlády a rozhodnutí MŠMT (od 2. 5. 2022)
Přípravné dny k MZ: 9. 5. 2022 – 13. 5. 2022
Ústní část maturitní zkoušky: 16. 5. – 27. 5. 2022
Termíny maturitních zkoušek jsou pouze informativní a mohu být dle novelizace vyhlášky změněny.
Prázdniny a státní svátky:
1) Den české státnosti 28. 9. 2021 (úterý)
2) Podzimní prázdniny 27. 10. 2021 (středa) a 29. 10. 2021 (pátek)
3) Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 (čtvrtek) až 2. 1. 2022 (neděle)
4) Pololetní 4. 2. 2022 (pátek)
5) Jarní 7. 3. 2022 (pondělí) až 13. 3. 2022 (neděle)
6) Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022 (čtvrtek) až 18. 4. 2022 (pondělí)
7) Svátek práce 1. 5. 2022 (neděle)
8) Den vítězství 8. 5. 2022 (neděle)
9) Hlavní prázdniny 1. 7. 2022 (pátek) až 31. 8. 2022 (středa)
Ředitelský den: nejvýše 5 dní (dle rozhodnutí ředitelky školy)
Pedagogické rady:
1) Čtvrtletní – listopad 15. 11. 2021 (pondělí) ve 14.00 hod.
2) Pololetní – leden 25. 1. 2022 (úterý) ve 14.00 hod.
3) Tříčtvrtletní – duben 7. 4. 2022 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
4) Pro 4. ročníky 27. 4. 2022 (středa) ve 14.00 hod.
5) Výroční – červen 27. 6. 2022 (pondělí) ve 14.00 hod.
Schůzky s rodiči:
1) Úvodní pro 1. ročník 20. 9. 2021 (pondělí) v 17.00 hod.
2) Čtvrtletní 15. 11. 2021 (pondělí) v 17.00 hod.
3) Tříčtvrtletní 7. 4. 2022 (čtvrtek) v 17.00 hod.
Odborná praxe 1., 2. a 3. ročník: 16. 5. – 27. 5. 2022
Sportovní týden pro 1. až 3. ročník: 28. 6. – 29. 6. 2022
Předání vysvědčení 4. ročníků: 29. 4. 2022
Předání vysvědčení a zhodnocení výsledků: 30. 6. 2022

 

V Praze 26. 6. 2021

Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D.
ředitelka školy