O škole

Škola se nachází v blízkosti konečné stanice metra Háje, v příjemném a klidném prostředí na okraji Milíčovského lesa. Tato rozsáhlá přírodní rezervace zajišťuje vynikající zdravé a estetické prostředí. V areálu školy jsou situovány tělocvičny, školní hřiště a jídelna. V budově školy lze navštěvovat jazykovou školu, autoškolu a volejbalovou školu.

Proč studovat na Podnikatelské akademii?

Individuální přístup k žákům

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

Přátelská atmosféra ve škole

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

Dobré dopravní spojení

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

Stravování přímo v budově

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

Možnost zajistit ubytování

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

Sportovní a kulturní akce

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

Tradice školy

Škola zahájila výuku 1. 9. 1992 a má se zajišťováním vzdělání v oblasti českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, informatiky a ekonomiky dlouholetou tradici.

Vybavení školy

Budova školy je klasická školní budova. Ve škole je 7 kmenových učeben, jazyková učebna, dvě počítačové učebny, studovna a knihovna. Třídy jsou vybaveny novým výškově nastavitelným nábytkem, který odpovídá normám EU. Všechny kabinety vyučujících jsou vybaveny novým nábytkem.

Vchod do školy

Přístup do budovy je zajištěn čipovým systémem.

Třída

Počítačová učebna

Výpočetní techniku využívá škola ve výuce od svého vzniku, a tudíž má v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Tomu odpovídá i současné nadstandardní vybavení technikou ICT srovnatelné s evropskou úrovní. Škola byla po provedené rekonstrukci nově vybavena moderní technikou.

K dispozici je:

 • 70 počítačů s 24“ LCD monitory a monitory LCD 22″ s webovou kamerou
 • 7 interaktivních tabulí
 • 7 dataprojektorů
 • 18 tabletů

Každá z učeben školy je vybavena vlastním řídicím počítačem, datovým projektorem a interaktivní tabulí.

Tím jsou všechny naše učebny plnohodnotným multimediálním centrem výuky a vzdělávání!

Během studia pracuje každý student samostatně na počítači v operačním systému Windows 10 se softwarem Microsoft Office 2016 (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), případně dalším specializovaným softwarem jako např. Microsoft SharePoint nebo Microsoft Project. Všechny počítačové učebny jsou vybaveny programem Vision, který vytváří audiovizuální didaktickou síť, což představuje vynikající učební pomůcku. Do sítě jsou zapojeny i tři laserové barevné tiskárny s oboustranným tiskem, na nichž si studenti tisknou svoje práce.

Žáci mají obdobné počítače k dispozici i ve studovně. Všechny počítače jsou připojeny k internetu po dobu provozu školy.

Veškerá technika slouží ke zvýšení úrovně znalostí a vědomostí žáků a jejich praktických znalostí. Účelem je připravit žáky ke zdárnému ukončení studia na střední škole, k úspěšnému vstupu na vysokou školu nebo na dobré uplatnění v podnikání nebo zaměstnání.

Aktivity školy

 • Kulturní a sportovní akce
 • Sportovně turistické a lyžařské kurzy
 • Sportovní soutěže
 • Zahraniční zájezdy
 • Exkurze a praxe v podnicích
 • Žofínská fóra pro podnikatele
 • Zajištění autoškoly

Sportovní kurzy

Kulturní akce a plesy

Sportovní akce a soutěže

Školní jídelna

Školní jídelna se nachází v budově školy, žáci mají možnost si volit z nabídky dvou hlavních jídel. Oběd se vydává prostřednictvím čipů, záloha na čip je 130,- Kč.

Školné

Od školního roku 2019/20 je 21 000 Kč/rok ve třech splátkách:

 1. 7 000,- do 15. 9.
 2. 7 000,- do 15. 1.
 3. 7 000,- do 30. 3.