Spolupráce

ŠKODA AUTO Vysoká škola

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Sídlí v Mladé Boleslavi a vzdělání poskytuje i studentům na pobočce v Praze. Nabízí unikátní bakalářské i navazující magisterské studijní programy se zaměřením na podnikovou ekonomiku a management, vynikající uplatnitelnost absolventů, rozsáhlou praxi v ČR i zahraničí i zajímavé stipendijní programy.
Více informací najdete na www.savs.cz.

Zahradník&partners

Právní, daňové a účetní služby
Webové stránky: Zahradník&partners

Ústav řízení a ekonomiky podniku ČVUT FS

S pedagogickými pracovníky ústavu pravidelně konzultujeme učební plán ŠVP Podnikání a management jednak z hlediska praxe a jednak z hlediska návazností na vysokoškolské studium ekonomických a manažerských oborů.
Webové stránky: Ústav řízení a ekonomiky podniku ČVUT FS

Metropolitní univerzita Praha

S pedagogickými pracovníky MUP spolupracujeme na odborném vzdělávání se zaměřením na politologii, lokální i globální ekonomiku, v podnikání a marketingové komunikaci. Učební plán ŠVP Podnikání a management jednak z hlediska praxe a jednak z hlediska návazností na vysokoškolské studium ekonomických a manažerských oborů odpovídá možnostem pokračování ve studiu v daných oborech a zaměřeních na uvedené vysoké škole.
Webové stránky: Metropolitní univerzita Praha

Vysoká škola obchodní v Praze

S pedagogickými pracovníky VŠO spolupracujeme na odborném vzdělávání se zaměřením na cestovní ruch, lokální i globální ekonomiku, v oblasti rozvoje lidských zdrojů, podnikání a marketingové komunikaci. Učební plán ŠVP Podnikání a management jednak z hlediska praxe a jednak z hlediska návazností na vysokoškolské studium ekonomických a manažerských oborů odpovídá možnostem pokračování ve studiu v daných oborech a zaměřeních na uvedené vysoké škole.
Webové stránky: Vysoká škola obchodní v Praze

Ambis. Vysoká škola.

S Vysokou školou Ambis spolupracujeme na rozvoji studijních aktivit. Spolupráce se soustřeďuje na výměnu informací a informační materiály.
Webové stránky: Ambis.Vysoká škola.

Vysoká škola podnikání a práva

S Vysokou školou podnikání a práva spolupracujeme právě tak na rozvoji studijních aktivit jako při spolupráci s Vysokou školou obchodní. Obě školy pro nás připravují odborné přednášky a poskytují informační materiály.
Webové stránky: Vysoká škola podnikání a práva

Autoškola King

Autoškola sídlí na Praze 4 a nabízí výuku a výcvik řidičů všech skupin. Někteří žáci ve společnosti vykonávají odbornou praxi. V rámci partnerství mají naši žáci slevy na celkovou cenu výcviku.
Webové stránky: Autoškola King

Jaroslav Chochole, DELTA - obchodní podnik

Firma sídlí v Praze 4 a je největším producentem arašídových křupek v České republice. Někteří žáci ve společnosti vykonávají odbornou praxi.
Webové stránky: Jaroslav Chochole, DELTA – obchodní podnik

Knihy Dobrovský

Firma má řadu prodejen, naši žáci v této firmě a jejích prodejnách úspěšně působí při odborné praxi.
Webové stránky: Knihy Dobrovský

Hotel Zlatá kotva

Hotel Zlatá kotva se nachází v Janských Lázních v Krkonoších. Naši žáci zde pravidelně absolvují sportovně turistické kurzy.
Webové stránky: Hotel Zlatá kotva

T.S partners s.r.o.

Společnost T. S partners s.r.o. zajišťuje komplexní firemní daňový audit, účetní a právní poradenství. Někteří žáci ve společnosti vykonávají odbornou praxi.
Webové stránky: T.S partners s.r.o.