Střední škola Podnikatelská akademie, s.r.o.

Adresa:

K Milíčovu 674/2
149 00 Praha 4 – Háje

Kontakt:

Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D.,ředitelka školy, mobil: 608 426 706

Doc. Ing. Jaroslav Zahradník, CSc., zřizovatel školy a ekonom, mobil: 604 621 396

e-mail: skola@podnikakademie.cz

datová schránka: bp445wu

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.: 65922399/0800

Omluvy žáků (tel. recepce): 272 940 932 nebo 776 653 494

Otevírací hodiny: 7:40 - 15:30 hod.

Zřizovatelé školy:

Doc. Ing. Zahradník Jaroslav, CSc.
Mgr. Zahradníková Vlasta
Mgr. Horáková Kateřina, Ph.D.

IČ školy: 25604325
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54107.
Datum zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 1992
Rezortní identifikátor právnické osoby: 600005356
Výroční zpráva školy zde.

Vedení školy:

Horáková Kateřina , Mgr., Ph.D
Ředitelka školy, jednatelka společnosti
Zahradník Jaroslav , Doc. Ing., CSc.
Ekonom školy, jednatel společnosti
Kuneš Jiří, Mgr.
Zástupce ředitelky školy
Metodik prevence

Učitelský sbor:

Škola má stabilní kvalifikovaný učitelský sbor. Pedagogičtí pracovníci vytvářejí pro žáky příjemné pracovní prostředí.

Bejšovcová Irena, Mgr.
Bungová Milada, Mgr.
Hawigerová Eva, Mgr.
Heřtová Eva, Ing.
Chvátalová Nataša, Ing.
Hrbáček Jindřich, Mgr.,
metodik ICT
Mikulášková Jitka, Ing.,
výchovná poradkyně
Mišalková Andrea, Ing.
Singrová Radka, Mgr.
Žemlička Petr, Ing., správce sítě