Proč studovat u nás?
  • Individuální přístup k žákům
  • Přátelská atmosféra
  • Stravování přímo v budově
  • Dobré dopravní spojení
  • Technické vybavení školy
  • Sportovní a kulturní akce

Učební plán denního studia podle ŠVP 2021

Inovace ŠVP 2021 – platné od 1. 9. 2021 pro 1. ročník

Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program: Podnikání a management

Odborné zaměření: 1. Bankovnictví a finanční služby, 2. Cestovní ruch a hotelnictví, 3. Mezinárodní obchod a diplomacie, 4. Personální a marketingové služby 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet výukových hodin za týden

Celkem

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

A. Povinné předměty

32

32

32

32

128

a) Základní předměty

29

29

27

26

111

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

Dějepis

2

2

Ekonomická geografie

2

2

Fyzika

2

2

Přírodní vědy

2

2

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Společenské vědy

2

 –

2

Informatika

2*

2*

2*

6

Komunikace

3*

2*

5

Psychologie komunikace

 –

1

1

Právo

2

– 

 2

Ekonomika

3

3

3

12

Ekonomická praxe

(2*) 

2

Účetnictví

3

3

3

9

Elektronické účetnictví

(1*)

(1*) 

2

Management

3

3

2

8

Manažerská praxe

(2*) 

2

b) Volitelné předměty

3

3

5

6

17

Francouzský jazyk nebo německý jazyk, nebo ruský jazyk

3

3

3

3

12

Bankovnictví a finanční služby nebo cestovní ruch a hotelnictví
nebo 
mezinárodní obchod a diplomacie

nebo personální a marketingové služby – vč. 1 hod. praxe (1*)

2

2+(1)

5

B. Nepovinné předměty

1

1

2

2

 6

Cvičení z matematiky

1

1

2

Konverzace z cizích jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny nebo ruštiny)

2

2

4

1*, 2*, 3* … počet výukových hodin v počítač učebně             (1), (2) … počet hodin praxe

Přehled využití týdnů ve školním roce

Počet týdnů v ročníku

Činnost

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

30

Odborná praxe z ekonomiky a podnikání

2

2

2

Sportovně turistický týden (4. týden v červnu)

1

1

1

Maturitní zkoušky

4

Časová rezerva (kurzy, exkurze, opak. učiva)

3

3

3

3

Celkem

40

40

40

37