Proč studovat u nás?
 • Individuální přístup k žákům
 • Přátelská atmosféra
 • Stravování přímo v budově
 • Dobré dopravní spojení
 • Technické vybavení školy
 • Sportovní a kulturní akce

Maturita

Studium je čtyřleté a je ukončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška má dvě části, a to společnou a profilovou.

 

Maturitní zkouška společná (státní) – didaktické testy

 1. Český jazyk a literatura
 2. Anglický nebo německý jazyk nebo ruský jazyk nebo matematika

Maturitní zkouška profilová (školní)

 1. Český jazyk a literatura
 2. Anglický jazyk nebo francouzský jazyk nebo německý jazyk nebo ruský jazyk
 3. Ekonomika
 4. Předmět odborného zaměření
 5. Praktická zkouška z managementu a účetnictví

Aktualizace podmínek maturitní zkoušky ve školním roce 2023/24 jsou v souboru ke stažení.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
Soupis literárních děl, požadovaných pro výběr k maturitní zkoušce pdf
Podmínky maturitní zkoušky ve školním roce 2023/24 pdf