Maturita

Studium je čtyřleté a je ukončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška má dvě části, a to společnou a profilovou.

 

Maturitní zkouška společná (státní) – didaktické testy

  1. Český jazyk a literatura
  2. Anglický nebo německý jazyk nebo ruský jazyk nebo matematika

Maturitní zkouška profilová (školní)

  1. Český jazyk a literatura
  2. Anglický nebo německý jazyk nebo ruský jazyk
  3. Ekonomika
  4. Předmět odborného zaměření
  5. Praktická zkouška z managementu a účetnictví

Aktualizace podmínek maturitní zkoušky ve školním roce 2022/23 jsou v souboru ke stažení.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
Soupis literárních děl, požadovaných pro výběr k maturitní zkoušce pdf
Podmínky maturitní zkoušky ve školním roce 2022/23 pdf