Přijímací zkoušky a přijímací řízení

Dne 8. června 2020 proběhlo jediné kolo přijímacích zkoušek (písemné testy). Platné jsou výsledky z obou škol, na kterých uchazeči přijímací zkoušky konali. Proto i ti, kteří zkoušky dělali na jiné škole, mohou být přijati na naši školu, a to na základě výsledků testů a dalších kriterií platných pro přijímání uchazečů na naší škole. Sledujte výsledky přijímacího řízení, které budou zveřejněny dne 16. června 2020.