Školení v Microsoft Teams

Ve dnech 16. – 18. 9. 2020 byli žáci všech tříd proškoleni v Microsoft Teams, aby byli připraveni na eventuální návrat k online výuce.

Výhody naší školy

Individuální přístup k žákům.

Přátelská atmosféra ve škole.

Dobré dopravní spojení - metro "C".

Stravování přímo v budově školy.

Možnost zajistit ubytování.