Školení v Microsoft Teams

Ve dnech 16. – 18. 9. 2020 byli žáci všech tříd proškoleni v Microsoft Teams, aby byli připraveni na eventuální návrat k online výuce.