Maturitní zkoušky

Ve dnech 1. a 2. června 2020 proběhly testy společné části maturitní zkoušky, ve dnech 9. až 12. června ústní zkoušky společné i profilové části. Všem úspěšným maturantům blahopřejeme k absolvování studia.

Vysvědčení bude předáno v týdnu od 15. do 19. června 2020.