Sportovní aktivity na adaptačním kurzu

Žáci 1. B také využili sportovního vybavení v místě ubytování.