Adaptační kurz 1. B

V úterý 20. září 2022 odjela třída 1. B na adaptační kurz do Hluboké nad Vltavou. Ještě téhož dne si žáci prohlédli místní ZOO a ve středu 21. září navštívili státní zámek Hluboká.

Výhody naší školy

Individuální přístup k žákům.

Přátelská atmosféra ve škole.

Dobré dopravní spojení - metro "C".

Stravování přímo v budově školy.

Možnost zajistit ubytování.