Projektový den – „GREEN DAY“

Ve čtvrtek 23. 3. 2023 proběhl na naší škole další projektový den.

Tentokrát byl zaměřen především na enviromentální problematiku, proto byl označen jako „Green Day“.  Řada žáků proto přišla do školy v zeleném oblečení.

Žáci 1. ročníku si připravili prezentace na téma zelené technologie, jejich využití, klady a zápory. Námětem prezentací žáků 2. ročníku byl bezobalový prodej zboží.

Žáci 3. ročníku prezentovali práce na téma klasické a alternativní zdroje energie a žáci 4. A si připravili projekty v angličtině na téma finanční trhy.

Program byl obohacen besedami s odborníky z oboru marketing. Do 2. ročníku zavítal podnikatel a IT specialista Jan Holík, který pracoval pro společnost MIBCON, což je společnost, která dodává podnikové informační systémy.

Třetí a čtvrtý ročník měl možnost vyslechnout si prezentaci pana Binishe Sebastiana na téma marketing, reklama a inovace v prodeji.