Projekt IFMSA – Sexuální výchova pro všechny

V úterý 7. března 2023 navštívily Podnikatelskou akademii dvě studentky 1. Lékařské fakulty UK, aby v rámci projektu IFMSA – Sexuální výchova pro všechny rozšířily mezi žáky 1. a 2. ročníku povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Žáci se dozvěděli o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Žáci též obdrželi informace o důležitosti souhlasu, odlišnostech v sexuální a genderové orientaci, plánování rodičovství či menstruaci a jejím cyklu.