Přijímací řízení

Žáci, kteří jsou přijatí na školu, mohou odevzdat zápisový lístek v ředitelně školy. Zároveň zákonný zástupce žáka podepíše se školou smlouvu.

Výhody naší školy

Individuální přístup k žákům.

Přátelská atmosféra ve škole.

Dobré dopravní spojení - metro "C".

Stravování přímo v budově školy.

Možnost zajistit ubytování.