Přijímací řízení

Žáci, kteří jsou přijatí na školu, mohou odevzdat zápisový lístek v ředitelně školy. Zároveň zákonný zástupce žáka podepíše se školou smlouvu.