Maturitní zkoušky

Po didaktických testech se ve dnech 7. – 9. června 2021 konaly ústní maturitní zkoušky z profilové části.

Úspěšní absolventi si mohou přijít pro vysvědčení dne 14. 6. 2021 ve 14 hodin.