Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška se bude konat po skončení mimořádného stavu a návratu žáků do škol dle pokynů MŠMT.

Evidenční čísla a pozvánky budou vygenerovány den po vyhlášení termínu a zaslány na e-mailové adresy z přihlášky.