Přednáška – Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež

Dne 11. 2. 2002 se žáci 1. A zúčastnili přednášky na téma: Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež. Přednášejícím byl mjr. JUDr. Jaromír Badin  vyšetřovatel – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

Žáci se seznámili s kriminalitou páchanou dětmi a na dětech, dále se též dozvěděli o úskalích užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking).