Prezentace Policie ČR

Dne 2. března 2022 proběhla ve 4. ročníku prezentace policistů z Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Cílem prezentace bylo seznámení s jednotlivými složkami Policie ČR a oslovení potencionálních budoucích zájemců o práci v bezpečnostním sboru.