Preventivní program Tvoje cesta načisto

Dne 3. 3. 2022 zavítala do naší školy nprap. Denisa Heřmánková z Policie ČR, aby žáky 2. ročníku seznámila s preventivním programem Tvoje cesta načisto. Program byl veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu.

Program byl proložen soutěžní hrou (žáci byli rozděleni do 5 policejních skupin a každý člen týmu dostal v rámci programu prostor k vyjádření svého názoru formou odpovědi na
položenou otázku plynoucí z filmu)

Program byl doplněn odborným výkladem policistky, která nerozebírala téma z pohledu zdravotních rizik, ale věnovala se čistě právní stránce věci. Řešila se také rovina trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje.

Dle reakcí v průběhu programu i po jeho skončení bylo zcela evidentní, že žákům se program velice líbil.