Přednáška a beseda pro 1. ročník

Kybernetická kriminalita, kyberšikana a sexting – pojmy, které bohužel patří do současného slovníku. Při přednášce s besedou by se měli žáci 1. ročníku seznámit zejména se způsoby boje  s těmito neduhy moderní doby a ochraně a prevenci proti nim.