Sportovně turistický kurz

Ve dnech 13. – 17. 5. 2019 žáci 2. ročníku byli na Šumavě (v Železné Rudě), kde se seznámili se zajímavostmi chráněné oblasti Šumava a také

si patřičně vyzkoušeli svůj fyzický fond při túrách a vycházkách v této horské oblasti.