Maturitní ples 4. A

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 se v KZ Domovina v Holešovicích uskutečnil maturitní ples 4. A. 

 

Takto vnímala maturitní ples jedna studentka 2. ročníku:

Exkluzivní ples PODNIKATELSKÉ AKADEMIE 2023
Ples na počest prvního a čtvrtého ročníků školy Podnikatelské akademie. Jak ho zvládli maturanti a imatrikulanti? Bravurně!
Dne 19. 1. 2023 se konal maturitní ples PA v budově KZ Domovina. Večer byl provázen moderátorem Janem Michalovičem a kapelou Kutheil. Podle programu mělo být zahájení
plesu v 19:00, to ale bylo posunuto kvůli dlouhé frontě lidí, kteří se přišli podívat na tuto událost. Pan moderátor si ověřil, že lidé na balkoně i ve spodním patře umí dělat „bordel“.
Dále na pořadu dne byl proslov vážené paní ředitelky, která odstartovala nástup prvního ročníku. Prváci vypadali dosti vystresovaně a nervózně. Po jejich tanečním úvodu jim paní
třídní učitelky potřásly rukou, ošerpovaly a předaly růži. Poté byly šerpy předány i paním učitelkám.
Pro maturanty nastala osudná hodina, toť 20:30, kdy přišel na řadu jejich nástup. Jejich úvodní tanec byl úžasný. Padly 2 známé věty z filmu Tři oříšky pro popelku a to „Preceptore,
proč nehrají? Hrajte!“. Následně se seřadili do oblouku a přišla na řadu jejich chůze po červeném koberci. Moderátor vždy vyhlásil jméno maturanta a ten se za písničky vlastního
výběru prošel po koberci, na jehož konci si potřásl rukou s třídním učitelem panem Kunešem, který předal šerpu. Po boku pana Kuneše stála paní ředitelka Horáková, která též potřásla
rukou maturanta a předala mu růži. Při chůzi maturantů jsme mohli vidět krásné nejen šaty, ale také jací krásní mladí chlapci a ženy se z nich za ta léta stali.
Dále proběhl tanec s rodiči, učiteli a příbuznými. O půlnoci si pro nás maturanti připravili půlnoční překvapení, kdy tancovali na různé písničky
a pořádně si užívali svůj večer, hvězdy zářily na všechny okolo, jen ne na maturanty, protože
právě ti byli těmi hvězdami.“