Ekonomická debata

V pátek 20. 1. 2023 vybraní žáci 1. – 3. ročníku navštívili Metropolitní univerzitu v Praze, kde vyslechli debatu dvou předních českých ekonomů – Tomáše Sedláčka a Dominika Stroukala.

Výhody naší školy

Individuální přístup k žákům.

Přátelská atmosféra ve škole.

Dobré dopravní spojení - metro "C".

Stravování přímo v budově školy.

Možnost zajistit ubytování.