Ekonomická debata

V pátek 20. 1. 2023 vybraní žáci 1. – 3. ročníku navštívili Metropolitní univerzitu v Praze, kde vyslechli debatu dvou předních českých ekonomů – Tomáše Sedláčka a Dominika Stroukala.