Jak předcházet rizikovému chování

a jak se vyhnout střetu se zákonem – na toto téma besedovali žáci 1. až 3. ročníků s příslušníky Policie ČR, kteří navštívili naši školu 11. 10. 2016.

Previous

Next

Výhody naší školy

Individuální přístup k žákům.

Přátelská atmosféra ve škole.

Dobré dopravní spojení - metro "C".

Stravování přímo v budově školy.

Možnost zajistit ubytování.