Jak předcházet rizikovému chování

a jak se vyhnout střetu se zákonem – na toto téma besedovali žáci 1. až 3. ročníků s příslušníky Policie ČR, kteří navštívili naši školu 11. 10. 2016.

Previous

Next