Drogy a my

Žáci 1. ročníku se zúčastnili 21. 10. 2016 přednášky s besedou o problematice drog a jiných závislostí.