Zapojení do projektu Ministerstva zdravotnictví

Naše škola se v termínech 21. a 31. 10. 2022 zapojila do projektu Ministerstva zdravotnictví Zlepšování úrovně vzdělanosti žáků a studentů v problematice poskytování první pomoci.

Školení bylo zaměřeno na základy poskytování první pomoci v život ohrožujících situacích včetně praktického nácviku nepřímé srdeční masáže s využitím automatizovaného externího defibrilátoru.

Výhody naší školy

Individuální přístup k žákům.

Přátelská atmosféra ve škole.

Dobré dopravní spojení - metro "C".

Stravování přímo v budově školy.

Možnost zajistit ubytování.