Sympozium Metropolitní univerzity Praha

V pátek 23. 6. 2023 se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili Sympozia Metropolitní univerzity Praha. Žáci se seznámili s fungováním jednotlivých kateder MU. Dále vyslechli referáty Nová Hedvábná stezka – infrastruktura a mezinárodní politika a Role Číny v rusko-ukrajinské válce a poté si mohli vybrat z několika workshopů (např. Workshop v Aj – Porušování lidských práv ve světě, Autorskoprávní ochrana), případně se mohli setkat s předními českými ekonomy a diskutovat s nimi.