Schůzka s rodiči

Dne 20. 9. 2021 se konala schůzka s rodiči žáků 1. roč. Pokud jste se nemohli zúčastnit, kontaktujte třídní učitelku, ať můžete získat podrobnější informace o studiu žáků na naší škole a řadu dalších potřebných informací.