Přijatí žáci – odevzdání zápisových lístků

Přijatí žáci mohou od 30. 4. 2018 přinést zápisový lístek. Současně zákonní zástupci (rodiče) podepíší smlouvu o studiu.

Vedení školy je přijatým žákům k dispozici každý pracovní den od 8 do 16 hod., dne 2. 5. 2018 se můžete dostavit až do 18.30 hod.

Výhody naší školy

Individuální přístup k žákům.

Přátelská atmosféra ve škole.

Dobré dopravní spojení - metro "C".

Stravování přímo v budově školy.

Možnost zajistit ubytování.