Preventivní program – Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež

Ve středu 15. 2. 2023 se žáci 1. ročníku zúčastnili v Divadle U Hasičů preventivního programu Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež. Přednášejícím byl plk. JUDr. Jaromír Badin – vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. V rámci besedy byla probírána tato témata:
1. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech (šikana, týrání, domácí násilí, zanedbávání, zneužívání,vandalismus, agresivita)
2. Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking)
3. Zneužívání návykových látek a závislost na nich.

Po besedě si žáci prošli historické centrum Prahy