Preventivní program – Drogová kriminalita a my v roce 2023

Dne 18. 10. 2023 se žáci 1. A zúčastnili preventivního programu – besedy na téma Drogová kriminalita a my v roce 2023.

Žáci se dozvěděli o nejčastěji zneužívaných omamných a psychotropních látkách, jejich vlivu na lidské zdraví a osudy. Dostali též informace o kriminalitě spojené s ilegální výrobou a s prodejem drog a o základech trestní odpovědnosti.

Přednášejícím byl pplk. JUDr. Jaromír Badin – vyšetřovatel – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.