Představení VŠ Ambis

Dne 8. 12. 2021 naši školu navštívil pan Ladislav Břeska, aby žákům 4. ročníku představil soukromou vysokou školu Ambis. Tato škola je v současné době největší soukromou školou v České republice. VŠ Ambis nabízí 3 bakalářské obory (Bezpečnostní management, Ekonomika a management podniku a Marketingová komunikace) a 3 obory navazující.