Přednáška s besedou – Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež

Dne 25. března 2022 se žáci 1. ročníku zúčastnili přednášky na téma Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež. Přednáška se uskutečnila v Divadle U Hasičů. Přednášejícím byl mjr. JUDr. Jaromír Badin – vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

Žáci se seznámili s kriminalitou páchanou dětmi a na dětech. Dále se dozvěděli informace o úskalích používání internetu.

Po přednášce následovala procházka historickým centrem Prahy, kdy žáci mj. navštívili Národní památník hrdinů heydrichiády – kryptu při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.