Přednáška Policie ČR

V pondělí 4. 11. 2019 navštívili třídu 1. A zástupci Policie ČR. Žáci během přednášky získali základní informace týkající se práce jednotlivých složek Policie ČR. Dále se též žáci dozvěděli něco o bezpečnosti silničního provozu, kriminalitě a trestní způsobilosti mladistvých. Policisté žáky také informovali o nástrahách kyberprostoru.