Přednáška Policie ČR – Trestná činnost dětí a mládeže

V pondělí 1. 11. 2021 do naší školy zavítali příslušníci Policie ČR, aby žáky 1. ročníku seznámili s trestnou činností dětí a mládeže. Žáci se dozvěděli cenné informace o trestní způsobilosti, kyberkriminalitě a bezpečném chování na internetu.

Výhody naší školy

Individuální přístup k žákům.

Přátelská atmosféra ve škole.

Dobré dopravní spojení - metro "C".

Stravování přímo v budově školy.

Možnost zajistit ubytování.