Nehodou to začíná – preventivní program pro žáky 3. a 4. ročníku

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili preventivního programu Nehodou to začíná, který má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení.

Žáci se seznámili s  problematikou rozptýlení mobilním telefonem, dodržování bezpečné vzdálenosti a rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů i správnému technickému stavu vozidla.

Dále byli upozorněni na nebezpečí užívání návykových látek ve vztahu k řízení. Na konci přednášky žáci zažili simulaci poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě.