Návštěva Klementina

V pátek 3. 6. 2022 navštívili žáci 3. ročníku Klementinum. Po prohlídce Zrcadlové kaple se seznámili s historií Klementina a vývojem písemnictví.

V praktické části programu si žáci vyzkoušeli, jaké to bylo psát husím brkem. Poté si prohlédli studovnu a navštívili také výstavu Kodex 1085 – rukopis zblízka.