Návštěva Amerického centra a beseda se zástupcem kulturního atašé americké ambasády

V úterý 10. 5. 2022 navštívili žáci 1. a 2. ročníku Americké centrum, kde se setkali se se zástupcem kulturního atašé americké ambasády – panem Toddem Jurkowskim.

Program byl rozdělen na dvě části. V první části se pan Jurkowski věnoval fungování americké ambasády a česko-americkým vztahům. Dále zmínil možnosti využít studijní a poznávací pobyty na území USA. Upozornil též žáky na to, že je potřeba věnovat čas ověřování důvěryhodnosti informačních zdrojů a varoval před fake news.

Ve druhé části programu pan Jurkowski velmi ochotně a mile odpovídal na řadu otázek našich žáků.

Po ukončení programu v Americkém centru následovala procházka historickým centrem Prahy.