Maturitní zkoušky

 

Jsou za námi, všem úspěšným absolventům blahopřejeme!

Předání maturitního vysvědčení proběhne ve středu 1. 6. 2016 od 13 hodin v maturitní místnosti.