Krajské kolo v konverzaci v AJ

Dne 13. dubna 2022 se na Gymnáziu Postupická konalo krajské kolo v konverzační soutěži v anglickém jazyce. Naši školu velmi dobře reprezentoval Patrick Berka ze třídy 2. A, který obsadil celkové 4. místo. Podstatou soutěže bylo vyjádřit se jasně a srozumitelně k zadané problematice a být schopen obhájit svůj názor.

Organizátorem soutěže byl Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s DDM Praha 4.