Informativní schůzka pro rodiče 1. ročníku

proběhla v pondělí 19. 9. 2016 od 17 hodin. Pokud jste se nemohli dostavit, kontaktujte třídní učitelku, jde o důležité informace ke studiu žáků.