Evropský den jazyků

V úterý 26. září se žáci 1. A zúčastnili V Kampusu Hybernská Evropského dne jazyků.
Žáci vyslechli přednášku profesorky kašubštiny (jazyk ze severu Polska) s praktickou ukázkou jazyka a potom se aktivně zapojili do nácviku výslovnosti.
Druhá přednáška byla věnována arménštině. Přednášejí představila jazyk v historických souvislostech. Dále též zmínila složitější bezpečnostní situaci v oblasti Náhorního Karabachu, exodus Arménů a jejich život v diasporách po celém světě.