Ekonomická soutěž žáků středních škol

Družstvo našich žáků se zúčastnilo Celopražské ekonomické soutěže a získalo 7. místo.

Výhody naší školy

Individuální přístup k žákům.

Přátelská atmosféra ve škole.

Dobré dopravní spojení - metro "C".

Stravování přímo v budově školy.

Možnost zajistit ubytování.