Ekonomická soutěž žáků středních škol

Družstvo našich žáků se zúčastnilo Celopražské ekonomické soutěže a získalo 7. místo.