Business Day – projektový den

Ve středu 23. 11. 2022 se na naší škole uskutečnil projektový den – Business Day. Žáci byli formálně oblečeni a prezentovali své projekty. Někteří žáci si vyzkoušeli roli personalisty a někteří roli uchazeče o zaměstnání při přijímacím pohovoru.

      

Výhody naší školy

Individuální přístup k žákům.

Přátelská atmosféra ve škole.

Dobré dopravní spojení - metro "C".

Stravování přímo v budově školy.

Možnost zajistit ubytování.