Beseda – Drogová kriminalita a my v roce 2019

Dne 22. 10. 2019 se žáci 1. A zúčastnili besedy o nejčastěji zneužívaných omamných a psychotropních látkách a jejich vlivu na lidské zdraví. Žáci se též seznámili se základy trestní zodpovědnosti, s kriminalitou spojenou s ilegální výrobou a s prodejem drog.

Přednášejícím byl mjr. JUDr. Jaromír Badin  – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.