Maturitní zkoušky v podzimním termínu


Maturanti, kteří se chtějí přihlásit k podzimnímu termínu, musí neprodleně kontaktovat vedení školy nebo se dostavit osobně, nejpozději do 19. 6. 2018.